Firmy Hradec Králové - vyhledávání

Základní školy Hradec Králové

BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové


Provozujeme soukromou základní uměleckou školu českého chlapeckého sboru Boni Pueri pro 250 žáků. Účastníme se hudebních festivalů a pořádáme koncerty.
více

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové,


Zajišťování psychologického a pedagogického komplexního vyšetření dětí od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Během diagnostického pobytu jsou děti podrobeny komplexnímu vyšetření zdravotnímu,…
více

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov


Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou. Možnost využití míčového, florbalového či keramického kroužku, stolního tenisu, e-learningu či španělštiny pro začátečníky. Dále škola navštěvuje divadlo,…
více

Masarykova ZŠ a MŠ, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického


Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou nabízí kroužek počítačový, sportovní, pěvecký, hudební, keramický i jazykový.
více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.


Praktická škola jednoletá je střední škola speciálně určená pro vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Škola doplňuje a rozšiřuje žákům…
více

MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové


Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vzdělávací programy jsou určeny pro mentálně postižené žáky a neúspěšné žáky základních škol.
více

MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové - Na Stavě


Státní speciální základní škola pro 296 žáků se školní družinou. Nabízíme nadstandardní vybavení a podmínky pro vzdělávání.
více

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.


Soukromá základní škola pro 180 žáků nabízí rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky, družinou a jídelnou. Poskytujeme možnost služeb výchovné poradkyně, školního metodika prevence a dyslektické…
více

Střední škola, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova


Speciální základní škola pro žáky s vadami sluchu. Vyučují slyšící i neslyšící pedagogové. Zajišťujeme žákům odbornou logopedickou péči. Pořádáme přednášky jako jsou vztahy mezi lidmi, sexuální výchova a…
více

Základní a mateřská škola Jana Pavla II


Provozujeme základní školu pro 233 žáků se školním klubem, družinou i jídelnou a mateřskou školu pro 56 dětí kde vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola dílna moudrosti.
více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o.


Provozujeme soukromou základní školu. Zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Poskytujeme výchovně vzdělávací péči, sociální služby, rehabilitační,…
více

Základní umělecká škola Melodie, s.r.o.


V současné době ve škole učí 14 učitelů, školu navštěvuje cca 330 žáků ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Do školy přijímáme předškolní děti od 5ti let věku a…
více

ZŠ a MŠ Boharyně


Základní škola s 1. až 5. ročníkem, rodinného typu a málotřídního způsobu výuky. Pro školní akce využíváme fotbalové hřiště a hřiště s herními prvky v blízkosti školy.
více

ZŠ a MŠ Černožice


Provozujeme základní školu pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, kurzy na flétnu či sportovní a jiné soutěže.
více

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice


Základní škola pro 170 žáků s družinou a jídelnou. Je zde pro děti několik zájmových kroužků, specializované učebny pro matematiku, fyziku, český jazyk, výtvarnou výchovu. K dispozici mají také školní kuchyňku…
více

ZŠ a MŠ Hlušice


Provozujeme základní školu pro 190 žáků s družinou a jídelnou. Škola má tělocvičnu, školní dílnu, odbornou učebnu pro výuku fyziky a chemie, jazykové učebny pro výuku angličtiny a němčiny, učebnu pro…
více

ZŠ a MŠ Hořiněves


Základní škola pro 48 žáků s družinou.
více

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí


Provozujeme základní školu pro 450 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 150 míst a jídelnou. Do vyučování zařazujeme angličtinu od 1. třídy a němčinu nebo ruštinu od 5. ročníku. Jako kroužek je možné zvolit…
více

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Lhotecká


Mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Vedeme kroužek tělesné výchovy, hry na flétnu, angličtiny a zpěvu. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče. Snažíme se u dětí rozvíjet jejich…
více

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Pešinova


Základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky sportovní, jazykové, keramický, zálesácký, modelářský a informatiky. Škola je zapojena do projektů Partnerství pro aktivní učení,…
více
Načíst další firmy v této kategorii
« Předchozí Další »
1 2 3 4
Mohlo by se hodit
Doporučujeme