Firmy Hradec Králové - vyhledávání

Kulturní a společenská sdružení Hradec Králové

Adalbertinum


Pořádáme kulturní představení, plesy, vzdělávací kurzy, festivaly i kongresy, sympózia, výstavy, školení, semináře a prezentační akce firem. K dispozici jsou sály, salonky a učebny s kapacitou od 10 do 440…
více

Agentura Pavučinka - Centrum služeb a vzdělávání


Nabídka volnočasových programů a pobytů. Pořádání vzdělávacích besed pro různé věkové skupiny na téma vztahy a tradice.
více

APPN, o. s.


Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb.
více

Asociace protetických pacientů


Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením protetických a handicapovaných pacientů.
více

Centrum Mladých


Pořádáme filmová představení, schůzky spolků, zájmové kolektivy, taneční soubory, kulturní a společenské akce. Disponujeme sálem s kapacitou 200 míst a malým sálem s kapacitou do 50 míst.
více

Centrum péče o duševní zdraví


Nabídka pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností a schopností.
více

Centrum pěstounských rodin o.s.


Občanské sdružení pro podporu pěstounských rodin.
více

Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s.


Nabídka kurzů přípravy na manželství, manželských setkání, aktivního rodičovství, programů pro rodiny a poradny přirozeného plánování rodičovství.
více

Česká farmaceutická společnost


Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací akce.
více

Česká inspirace


Provozování sdružení pro rozvoj kultury a cestovního ruchu se zaměřením na kulturní nabídku sdružených měst. Sdružení vydává vlastní propagační materiály ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) a pravidelně…
více

Česká neuroradiologická společnost


Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti neuroradiologie.
více

Česká společnost histo - a cytochemická


Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu…
více

Česká společnost intenzivní medicíny


Zabýváme se sdružováním lékařů a sester v oblasti intenzivní medicíny. Pořádáme konference a zajišťujeme další vzdělávání členů. Vydáváme odbornou literaturu.
více

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče


Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy.
více

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii


Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Sdružujeme pracovníky, kteří se zabývají klinickou i experimentální farmakologií a toxikologií. Pořádáme…
více

Česká vakcinologická společnost


Zabýváme se rozvojem v oblasti vakcinologie. Poskytujeme informace lékařům, veřejnosti i studentům medicíny. Vydáváme odborný časopis. Pořádáme přednášky a zajišťujeme další vzdělávání členů.
více

Český klub nedoslýchavých Help


Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby (odborné sociální poradenství včetně…
více

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.


Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce.
více

Divadelta o.s.


Sdružení je mladou organizací prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání.
více
Načíst další firmy v této kategorii
« Předchozí Další »
1 2 3
Mohlo by se hodit
Doporučujeme