Firmy Hradec Králové - vyhledávání

Inspekce Hradec Králové

Česká inspekce životního prostředí


Zaměřujeme se na problematiku ochrany všech složek životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, přírody, vod, lesa a odpadové hospodářství. Zjišťujeme nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním…
více

Česká obchodní inspekce


ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
více

Česká školní inspekce - Královéhradecký inspektorát


Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování. Poskytování informací pro žáky, rodiče a školy. Zajištění poradenství při podávání…
více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD


Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu,…
více

Generální inspekce bezpečnostních sborů


Zaměřujeme se na vyhledávání, odhalování a vyšetřování skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby,…
více

Státní energetická inspekce


Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.
více
Načíst další firmy v této kategorii
Mohlo by se hodit
Doporučujeme