Firmy Hradec Králové - vyhledávání

Geodetické služby Hradec Králové

Aleš Lásko


Nabízíme geodetické práce, vyhotovení geometrických plánů, polohopisné i výškopisné zaměření pozemku, inženýrskou geodezii, vytyčování hranic a základní, účelové technické mapy.
více

ARGUS GEO SYSTÉM, s.r.o.


Činností firmy je letecké snímkování, fotogrammetrie, ortofotomapy, termovizní snímání, poskytování archivních leteckých snímků z České republiky a dálkový průzkum Země. Disponuje vlastními letouny Cessna 206,…
více

GEODAP - Geodetické práce


Nabízíme kompletní geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodézie, vytyčování vlastnických hranic, geometrické plány, tvorbu mapových podkladů, zaměřování inženýrských sítí, veškeré…
více

Geodezie - Franc


Poskytujeme geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodezie. Provádíme vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení. Na objednávku provedeme geodetické zaměření budov, pozemků,…
více

GEODÉZIE VÝCHODNÍ ČECHY s.r.o.


Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic a staveb, poradenská činnost včetně sepisování smluv pro vklady do KN, technické mapy, mapy čísel popisných, GIS, geometrické plány a pomoc při identifikaci…
více

GEOLES, s.r.o.


Geodetická firma specializovaná na geodetické služby v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii. Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a staveb, označení hranic v terénu, dokumentace provedení stavby,…
více

GEOPLAN - HK, s.r.o.


Nabízíme geodetické práce. Zajistíme zaměřování a mapové podklady, vytyčování staveb a hranic, geometrické plány.
více

GEOŠRAFO s.r.o.


Vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení, činnost OG, měření jeřábových drah, deformací. Účelové mapy včetně inženýrských sítí Práce v bodových polích, GPS
více

GEPP, s.r.o.


Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí i práce ve stavební a inženýrské geodézii. Zajistíme mapové podklady, vytyčování liniových staveb, hranic pozemků i zaměřování staveb a inženýrských sítí.…
více

GON Hradec Králové, a.s.


Provádíme geodetické práce, prodej měřicích přístrojů a pomůcek. Nabízíme vytyčování staveb, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, zaměřování skutečného provedení, železniční geodézie, pasporty budov.
více

HYDROGEOLOGIE CHRUDIM, spol. s r.o.


Zaměřujeme se na řešení problematiky včetně návrhů technologie a řízení prací v oblasti hydrogeologie. Zajišťujeme vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, sanace a dekontaminace, likvidace odpadů, tepelná…
více

Hydroprůzkum - Mgr. Vojtěch Dobiáš


Nabídka služeb a poradenství v oblasti hydrogeologie a sanační geologie. Vypracování hydrogeologických posudků. Vypracování základní zprávy dle 76/2002 Sb. Zajištění komplexní činnosti vrtaných/kopaných studen…
více

Ing. František Šartner


Provádění zeměměřických prací. Zajištění účelového mapování, geometrických plánů a vytyčování pozemků i staveb.
více

Ing. Jiří Fiedler


Inženýrská geodézie, mapování, geodetické práce, geodézie v katastru nemovitostí, geometrické plány. Zajišťujeme veškeré zaměřování, vytyčování stavebních objektů, vlastnických hranic. Nabízíme letecké…
více

Ing. Jiří Petera


Provádím komplexní geologické práce, zpracování archivních geologických informací, sondážní práce, laboratorní rozbory mechaniky zemin, hornin a chemie vod a další. Nabízím vyšetření stability svahů,…
více

Ing. Josef Stuchlík


Provádění geologických prací.
více

Ing. Josef Toužimský


Provádíme geodetické práce. Zajišťujeme vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic, vytyčování staveb, měření jeřábových drah, mapové podklady pro projekty, zaměření skutečného provedení staveb a další…
více

Ing. Pavel Petrů


Nabízíme měření radonu na stavebních parcelách a v budovách. Zajišťujeme měření radonu ve vodě, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních zpracování, radonovou diagnostiku objektů před projektováním…
více

Ing. Radek Homoláč


Provádím zeměměřické činnosti, vytyčování pozemků a staveb, zaměřování a vyhotovení účelových map. Zhotovím geometrický plán pro oddělení pozemku, vyznačení budovy a jiné stavby, vymezení věcného břemene i…
více

Ing. Robert Mencl


Nabízím geodetické práce, zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, mapové podklady, důlní i účelové mapy velkého měřítka a dokumentace stávajících stavebních objektů. Poskytuji vytyčovací práce na klíč,…
více
Načíst další firmy v této kategorii
« Předchozí Další »
1 2
Mohlo by se hodit
Doporučujeme