Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Hradec Králové

Úřad jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek. Dále zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, která se týkají majetku státu.

QR kód


Kontakty

Horova 180/10
50002 Hradec Králové, Pražské Předměstí
+420 495 853 222
Mohlo by se hodit
Doporučujeme