Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí

Zajištění trvalé péče o ochranu a tvorbu životního prostředí formou operativních a koncepčních opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě. Zabezpečení protipovodňové ochrany obce a výkon státní správy na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a dalších.

QR kód


Kontakty

Československé armády 408/51
50003 Hradec Králové
+420 495 707 640
Mohlo by se hodit
Doporučujeme