Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské databáze.

QR kód


Kontakty

Dlouhá 94/1b
50003 Hradec Králové
+420 495 816 525
Mohlo by se hodit
Doporučujeme